Kristin Blom

Utdannelse

Kristin Blom var ferdig utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2000. Hun er spesialist i klinisk psykolog med fordypningsområde innen barn og ungdomspsykologi. Hun har i tillegg sertifisering innenfor traumebehandling og foreldreveiledning.

Erfaringsområder

Kristin Blom har i hovedsak jobbet innenfor psykisk helsevern for barn og unge, poliklinikk. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av mange typer psykiske lidelser. Hun har jobbet mye med depresjon, angst, traumer, tilknytning og atferdsvansker.

Praksis

Kristin Blom mottar driftstilskudd fra Helse Sør-Øst. Fastleger, psykologer og barneverntjenesten kan sende henvisning. Hun gir generelt psykoterapeutisk tilbud der barn og unge blir prioritert. Hun tilbyr veiledning av psykologer.

Henvendelser rettes til kristin.blom@romerikspsykologene.no eller på tlf. 466 98 495.

Portrett av Kristin Blom. Dukke. Kristin Bloom ved skrivebordet To lekefigurer. Lekeutstyr og spill.

Bildene er tatt av Elisabeth Myrstad og er lisensiert under en Creative Commons lisens.