Kontorleie

Romerikspsykologene AS disponerer til sammen 214 m2 (inklusive andel av fellesareal) i Romerike Helsebygg. Dette gir rammer for et faglig fellesskap med muligheter for gjensidig utveksling og inspirasjon.

Lokalene består av et felles venteareal med eget toalett for besøkende og 5 sør-vestvendte kontorer på litt varierende størrelse rundt 17-18 m2. I tillegg er det en felles kjøkkendel og egen garderobe med toalett og dusj for leietakerne.

Alle kontorer er nå utleid.

Som leietakere har vi tilgang til et større konferanserom i første etasje i bygget, uten ekstra kostnader.

Romerikspsykologene AS er et aksjeselskap som administrerer utleie av kontorene og har Elisabeth Myrstad som daglig leder. Interesserte i å leie kontor bes ta kontakt via elisabeth.myrstad@romerikspsykologene.no eller på tlf. 918 20 772.

Bildene er tatt av Elisabeth Myrstad og er lisensiert under en Creative Commons lisens.