Inger-Johanne Sveum

Utdannelse

Inger-Johanne Sveum var utdannet som psykolog ved Universitetet i Oslo i 1979. Hun er spesialist i klinisk barne- undomspsykologi. Hun har videreutdanning innen psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom og som veileder i regi av Norsk Psykologforening.

Erfaringsområder

Inger-Johanne Sveum har 30 års arbeidserfaring med barn, ungdom og familier. Hun har også erfaring med veiledning og undervisning av psykologer og psykiatere under videreutdanning.

Praksis

Inger-Johanne Sveum mottar driftstilskudd gjennom avtale med Helse Sør-øst. Hun tar imot barn i tidlig skolealder til psykoterapi med bruk av lek som kommunikasjonsmetode, samt eldre barn og ungdom til samtaleterapi. Arbeidet med de yngste barna foregår i tett samarbeid med foreldrene. Hun prioriterer tilbud til barn, ungdom og unge voksne, men tar også imot voksne til terapi av kortere varighet.

Inger-Johanne kan nås på tlf. 928 98 001 eller via kortfattet mail til i-jo.sveum@romerikspsykologene.no.

Bildene er tatt av Elisabeth Myrstad og er lisensiert under en Creative Commons lisens.