Psykologene i Romerike Helsebygg består av selvstendige og uavhengige psykologer med ulik kompetanse og faglig praksisprofil. Alle er spesialister i klinisk psykologi med forskjellige fordypningsområder og medlemmer av Norsk Psykologforening.

Vi kan samlet tilby terapi for de fleste psykiske lidelser, av ulik varighet og med bruk av varierte behandlingmetoder og teknikker. Vi gir tilbud til barn, ungdom, voksne, par og familier. I tillegg påtar vi oss oppdrag som sakkyndige utredninger, veiledning og undervisning.

Vi har ingen felles ekspedisjon eller mottak av henvisninger. Alle henvendelser må rettes direkte til den enkelte psykolog.

AKTUELT OM KORONA-SITUASJONEN

Romerikspsykologene følger helsemyndighetenes anbefalinger og forordninger i den aktuelle situasjonen. Vi er oppfordret av smittevernhensyn å unngå unødvendige møtepunkter mellom mennesker og tilbyr telefon-/videokonsultasjoner som alternativ til frammøte. Dette er ulike løsninger via video og telefon som holder høy datasikkerhet. Ta kontakt med din behandler for å avtale praktisk løsning og metode.

Forskning viser at video-og telefonterapi er fullverdige alternativ til å være i samme rom og vi oppfordrer alle pasienter/klienter til å teste ut denne formen for samtale sammen med psykologen.

Bildene er tatt av Elisabeth Myrstad og er lisensiert under en Creative Commons lisens.