Elisabeth Myrstad

Utdannelse

Elisabeth Myrstad var ferdig psykolog fra Universitetet i Oslo i 1985 og ble spesialist i klinisk psykologi i 1991. Hun har gjennomført videreutdanning innenfor psykoterapi med barn, veiledning, traumebehandling og sakkyndig utredning.

Erfaringsområder

Elisabeth Myrstad har arbeidserfaring fra voksenpsykiatri, men mest fra ulike deler av ungdomspsykiatrien. Hun arbeider primært med behandling, men kan gi tilbud om veiledning og påta seg oppdrag som sakkyndig innenfor barne-og familierett.

Praksis

Elisabeth Myrstad mottar driftstilskudd gjennom avtale med Helse Sør-øst. Hun gir et generelt tilbud om psykoterapi, men prioriterer ungdom og unge voksne på sin venteliste. For tiden er det bare pasienter/klienter innen prioritert gruppe som settes på venteliste. Ventetiden for disse er ca 1 år.

Henvendelser rettes til elisabeth.myrstad@romerikspsykologene.no eller på tlf. 918 20 772.

Bildene er tatt av Elisabeth Myrstad og er lisensiert under en Creative Commons lisens. Statuen er lagd av Kjersti Wexelsen Goksøyr.